​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

Updating ... ​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​