TIỂU SỬ​

Ngài Hoàng Ngọc Sơn 
Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Khỏn Kèn, Vương quốc Thái Lan​

 ​TLS.png

Tổng Lãnh sự Hoàng Ngọc Sơn sinh tại Bắc Giang ​ngày 04 tháng 02 năm 1961. Ông có gia đình và hai con.

​​Học vấn: Cử nhân (Quân sự, Luật)

Quá trình công tác:

- 1984 - 1994: Sỹ quan Bộ đội Biên phòng

- 1995 - 2000: Chuyên viên Ban Biên giới của Chính phủ

- 2001 - 2008: Chuyên viên Ban Biên giới - Bộ Ngoại giao

- 2008 - 2012: Tham tán, ĐSQ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia

- 2012 - 2014: Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể - Bộ Ngoại giao​

- 01/2014 - 01/2018: Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới Phía Tây, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao

- Từ tháng 01/2018: Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Khỏn Kèn, Vương quốc Thái Lan

 ​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​