​​​

 • Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen – Thái Lan

  Địa chỉ: 65/6 Chatapadung, Khonkaen 40000

  Số điện thoại: (+60-043) 242 190

  Fax: (+60-0 43) 241 154

  Email: tlsqvntkk@gmail.com

  Website: www.vietnamconsulate-khonkaen.mofa.gov.vn

                                                                           Cán bộ ngoại​ giao:

  1. Ông Hoàng Ngọc Sơn  - Tổng Lãnh sự

 • 2. Ông Hoàng Đức Vượng - Lãnh sự

 • 3. Ông Bùi Văn Quang - Lãnh sự

 • 4. Bà Bùi Thị Thanh - Lãnh sự

 • 5. Ông Nguyễn Đình Tuân - Lãnh sự


​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​