• Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen – Thái Lan

  Địa chỉ: 65/6 Chatapadung, Khonkaen 40000

  Số điện thoại: (+60-043) 242 190

  Fax: (+60-0 43) 241 154

  Email: konkaen.th@mofa.gov.vn

  Website: www.vietnamconsulate-khonkaen.org/

                                                                           Cán bộ ngoại​ giao:

  1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn  - Tổng Lãnh sự

 • 2. Updating ... ​

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​