• ​​​THỜI GIAN LÀM VIỆC

 • Giờ làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu
                        Sáng: 9h00 đến 12h00
                        ​Chiều: 14h00 đến 17h30


  CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2018

  Tháng 1
  - Ngày thứ hai: Ngày 01 tháng 01 năm 2018

  Tháng 2

  - Thứ sáu: Ngày 16 tháng 02 năm 2018 (Mồng 1 Tết âm lịch Việt Nam)

  - Thứ bảy: Ngày 17 tháng 02 năm 2018 (Mồng 2 Tết âm lịch Việt Nam)

  - Chủ nhật: Ngày 18 tháng 02 năm 2018 (Mồng 3 Tết âm lịch Việt Nam)

   ​- Thứ hai: Ngày 19 tháng 02 năm 2018 (Mồng 4 Tết âm lịch Việt Nam)


 • Tháng 4

 • Thứ tư: Ngày 25 tháng 04 năm 2018 (Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch)
 • - ​Thứ hai: Ngày 30 tháng 4 năm 2018 (Ngày Giải phóng miền Nam)
 • Tháng 5

  Thứ 3: Ngày 01 tháng 05 năm 2018 (Ngày Quốc tế Lao động)

  Tháng 9​
 • Chủ nhật: Ngày 02 tháng 9 năm 2018 (Ngày Quốc khánh)

 • ​Các ngày nghỉ lễ của Quốc gia sở tại

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​